Rekonštrukcie a opravy kotlov | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Slovenský | English

Rekonštrukcie a opravy kotlov

Rekonštrukcie kotlov s cieľom automatizácie spaľovacieho procesu a zmeny palivovej základne (uhlia na drevný odpad, plyn, olej)

Generálne, stredné a havarijné opravy tlakových systémov spaľovacích zariadení v rozsahu dodávky a výmeny:

 • konvenčného zväzku t.j. rúry medzi horným a dolným bubnom
 • rúr spaľovacej komory
 • prednej a zadnej steny vrátane komôr a prepojovacích rúr
 • výmurovky a izolácie pod oplechovaním
 • horných a dolných bubnov
 • hrubej a jemnej výzbroje
 • zákonitej armatúry kotla
 • vstupnej a výstupnej komory
 • vonkajšieho oplechovania
 • alkalickej vyvárky kotlov, vrátane dodávky chemikálií
 • bezpečnostných zariadení