Návrh a realizácia nových vykurovacích systémov | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Slovenský | English

Návrh a realizácia nových vykurovacích systémov

Kompletná realizácia ( návrh, dodávka, montáž, servis) teplovodných, horúcovodných a parných kotolní, odovzdávacích staníc tepla, potrubných rozvodov.

Výber zdroja tepla s palivovou základňou ovplyvňuje dostupnosť paliva, technické a výkonové parametre, konštrukcia kotla, priestorová náročnosť kotla, požiadavky na odvod spalín, komín, chúv, obsluhu, meranie, reguláciu, komfort ovládania, ekonomickú efektívnosť kotla (ročná spotreba paliva, elektrickej energie), investičnú náročnosť a návratnosť, životnosť kotla a produkciu emisií.

Ukážka:

VEGUM a.s. Dolné Vestenice – realizácia parnej kotolne