Profil spoločnosti | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Slovenský | English

O spoločnosti

Spoločnosť ČKD DUKLA, Montáže pôsobí v oblasti vykurovacej a spaľovacej techniky s dlhoročnou tradíciou. Vznikla ako samostatný právny subjekt v roku 1993 po rozdelení Česko – Slovenskej federatívnej republiky. Od roku 1963 do roku 1993 bola firma ČKD DUKLA, Montáže súčasťou spoločnosti ČKD Dukla Praha.

.

Naše poslanie:

Poskytovaním komplexných služieb v oblasti vykurovacej a spaľovacej techniky dosahujeme dlhodobé a stabilné vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Štandardne vysokú kvalitu našich služieb zaručujú viac ako 50 ročné skúsenosti spoločnosti ČKD DUKLA, neustále modernizované pracovné postupy a spolupráca s vysoko profesionálnymi odborníkmi. Zabezpečovaním efektívneho využívania rôznych energetických zdrojov sa aktívne podieľame na ochrane životného prostredia a prírody.

.

Spoločnosť ČKD DUKLA, Montáže zabezpečuje komplexné služby v  oblasti vykurovacej a spaľovacej techniky:

poradenstvo, projektovanie, spracovanie energetických auditov a štúdií

dodávku, montáž, opravy, generálne opravy, odborné prehliadky a skúšky:

  • parných kotlov
  • horúcovodných kotlov
  • teplovodných kotlov
  • spaľovní odpadov
  • tlakových nádob stabilných
  • chemických a termických úpravní vody (CHÚV, TÚV)
  • potrubných rozvodov (voda, para, olej, technické a vykurovacie plyny)
  • elektroinštalácií, merania a regulácie

rekonštrukcie vykurovacích celkov, zavádzanie alternatívnych (obnoviteľných) zdrojov tepla-biomasa

výroba časti kotlov ( membránové steny, obratové komory, trubkovnice…)

servis, údržba a prevádzkovanie energetických celkov