Ostatné referencie ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Slovenský | English

Ostatné referencie ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.

Výroba tepla
DATATHERM,   spol. s r.o. Žilina Dodávka a montáž kotolne na biomasu v Nižnej
DATATHERM,   spol. s r.o. Žilina Dodávka a montáž kotolne na biomasu Dolný Kubín – Brezovec
ENERGOBYT   spol.s r.o. Rimavská Sobota Rekonštrukcia kotla BGT 10 H, 7,1 MW
ENERGOBYT   spol.s r.o. Rimavská Sobota Oprava kotla OKP 25t/hod.
ENERGOTRENS,   s.r.o. Trenčín Generálna oprava výmenníka tepla
CHEMES,   a.s. Humenné Výroba a montáž chladených svahov kotla 115t/hod
CHEMES,   a.s. Humenné Rekonštrukcia varného systému kotla K4
CHEMES,   a.s. Humenné Rekonštrukcia kotla K 8 – 115 t/hod
Komterm   a.s. Bratislava Oprava kotla KDVE 100
Kysuca   s.r.o. Kysucké Nové Mesto Oprava kotla 11,63 MW, havarijná oprava ohrievača vody
Kysuca   s.r.o. Kysucké Nové Mesto Dodávka a montáž izolácie a oplechovanie potrubia DN 350
Kysuca   s.r.o. Kysucké Nové Mesto Oprava zásobníka TÚV
Kysuca   s.r.o. Kysucké Nové Mesto Oprava OVL a energobloku
Kysuca   s.r.o. Kysucké Nové Mesto Servisné práce
Kysuca   s.r.o. Kysucké Nové Mesto Výmena uholného kotla R 11,63 MW za kotol na spalovanie drevného odpadu
MeT   Šaľa, spol. s r.o. Oprava automatiky a dodávka procesora ovládania spalovania
MeT   Šaľa, spol. s r.o. Dodávka a montáž automatiky pre riadenie kotla K2, K3, výmena rýchlouzáverov plynu
Mesto Nová Dubnica Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica
MTS a.s.   Čadca Príprava TNS na tlakové skúšky
TOMA, s.   r. o. Topolčany Generálna oprava kotla OB 10 H – 2 ks
TOMA, s.   r. o. Topolčany Oprava kotla KDVE 40
VHB –   Správa bytov, s. r. o. Martin Dodávka a montáž 3 ks kompaktných odovzdávacích staníc vrátane dodávky a montáže horúcovodného predizolovaného potrubia
VHB –   Správa bytov, s. r. o. Martin Dodávka a montáž odovzdávacej stanice tepla v obytnom dome
VHB –   Správa bytov, s. r. o. Martin Hydraulické vyregulovanie ÚK a termostatizácia
Žilinská   teplárenská, a.s. Žilina Oprava tlakového systému kotla K5, 125t/hod
Žilinská   teplárenská, a.s. Žilina Dodávka a montáž vynášača škvary kotla K1, 75t/hod
Žilinská   teplárenská, a.s. Žilina Oprava varného systému kotla OKP 25
Žilinská   teplárenská, a.s. Žilina Výmena vynášačov škváry, oprava   membránových stien II. Ťahu, výmena výmurovky
Žilinská   teplárenská, a.s. Žilina Generálna oprava K1 – výmena časti tlakového systému prednej steny
Žilinská   teplárenská, a.s. Žilina Dočasný zdroj tepla 2 x 6t / hod. pre KIA MOTORS a MOBIS SLOVAKIA
Priemyselná výroba
TANAX a.s. Bánovce nad Bebravou Návrh a realizácia teplovodnej kotolne s výkonom 5,6 MWh (2x ČKD BK 4 2,8 MWh)
ELEKTROKARBON a. s. Topolčany Dodávka filtra UZF
VEGUM a.s. Dolné Vestenice Realizácia parnej kotolne s výkonom 10 t/hod (1x ČKD BK 6 t/hod a 1x LOOS 4 t/hod)
Spracovanie odpadu
Kosit a.s. Košice Dodávka ofukovacích trysiek, ofukovacích rúr, piestnicovej rúry
Kosit a.s. Košice Výmena 1 a 2 bloku kotlových zväzkov II. Ťahu, výmena šotového prehrievača pary
Kosit a.s. Košice Dodávka a montáž hadov šotového a konvenčného prehrievaka pary pre kotol K1 – 30 t/h
Kosit a.s. Košice Výroba výbušných klapiek pre kotle 30t/hod vrátane montáže
Kosit a.s. Košice Výroba a montáž rozperiek pre konvekčný prehrievak pary na kotol 30t/hod
Kosit a.s. Košice Výroba ofukovacej rúry a ofukovacej trysky na kotol 30t/hod
Kosit a.s. Košice Výroba a montáž konvekčného prehrievaka pary na kotol 30 t/hod
Kosit a.s. Košice Výroba a montáž šotového prehrievaka pary na kotol 30 t/hod
Kosit a.s. Košice Demontážne práce – Spalovňa
Kosit a.s. Košice Generálna oprava kotla K1 30t/hod.
Kosit a.s. Košice Kompletizácia vynášača škvary + projektová dokumentácia
Kosit a.s. Košice Montáž parovodu a dodávka a montáž tlmiča hluku
Kosit a.s. Košice Oprava plynových horákov – K1
Potravinárska výroba
Milex, a.s. Nové Mesto nad Váhom Dodávka a montáž 2 ks Ekonomizéra na BK 6
Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá Dodávka Purolite a oprava potrubia
Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá Oprava prehrievača vody kotla 50 t/h – K1
Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá Generálna oprava kotla 50 t/hod.
Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá Výroba a montáž vzduchovodov kotla K1, 50 t/hod
SLOVŠKROB a.s. Dolný Oháj Rekonštrukcia kotolne v areály SLOVŠKROB a.s. Dolný Oháj
Automobilový priemysel
Kia Motors Slovakia s.r.o. Žilina Dočasný zdroj tepla 2 x 6t / hod.
Pal – Inalfa a.s. Vráble Oprava horáka
Pal – Inalfa a.s. Vráble Oprava rozpúšťacej nádrže
Dodávka energetických zariadení
TENZA Slovakia, spol. s r.o. Nitra Montáž výmenníkových staníc – SVB Martin
WTG – LK s.r.o. Montáž horúcovodného potrubia – Vsetín
WTG, s.r.o. Banská Bystrica Montáž napájacieho bloku a zmena regulácie napájania
WTG, s.r.o. Banská Bystrica Oprava kotla BK 8 v areály spoločnosti Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou
WTG, s.r.o. Banská Bystrica Modernizácia parnej kotolne MILSY a.s., Bánovce nad Bebravou
WTG, s.r.o. Banská Bystrica Montáž potrubia redukovanej pary
Zdravotníctvo
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové   Zámky Dodávka a montáž automatiky AB 1.2/P ku kotlom 2 x 12t/hod, 1 x 10t/hod
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové   Zámky Výmena elektromagnetických ventilov, snímača hladiny vody na kotly K2, oprava regulácie podtlaku
NsP Rimavská Sobota Príprava kotla na tlakovú skúšku
NsP Rimavská Sobota Úprava horákov PHZ 420
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov Oprava BK 4
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Výroba a montáž prehrievaka pary na kotol BK 8
Stavebníctvo
Doprastav a.s. Žilina Oprava kotla KDVE Duboterm
Doprastav a.s. Žilina Revízie a montáž čerpadla
Doprastav a.s. Žilina Oprava kotla KDVE 65 Dubotherm special
ROKOstav s.r.o. Bratislav Oprava výmurovky kotla
Štátna správa
Ministerstvo obrany SR Martin Výmena obratovej komory – BK 6
Posádková správa budov Ružomberok Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Výroba energetických zariadení
Bresson a.s. Kolín Oprava kotla OK 100, 11,3 MPa, 520 ºC v areáli Slovnaft a.s. Bratislava
Bresson a.s. Kolín Modernizácia uholnej kotolne – 2x 16 t/hod v areály ŽDB Group Bohumín
Výroba papiera
Mondi SCP, a.s. Ružomberok Opakované úradné skúšky
Mondi SCP, a.s. Ružomberok Opravy a práce počas odstávky
Odevný priemysel
FSNV, s.r.o. Spišská nová Ves Modernizácia tepelného hospodárstva vr. TÚV, NN, KN, CHÚV
OZETA NEO, a.s. Topolčany Oprava dekarbonizačného filtra
Spracovanie dreva
Athena drevo, s.r.o. Piešťany Vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie kotla a dodávka kondenzačných hrncov
Bugas Dolný Kubín Vyhotovenie dokumentácie kotla
Drevoindustria SÚĽOV, s.r.o. Bytča Zmena palivovej základne – prerábka kotla Slatina 6000 na spalovanie štiepky
Výroba železničných vozidiel
ŽOS Vrútky a.s. Oprava pásového roštu a oprava vane pod pásovým roštom kotla
ŽOS Vrútky a.s. Pretesnenie kotla
ŽOS Vrútky a.s. Oprava kotla K2
Elektrotechnický priemysel
TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť Oprava kotla BK 6