Kompletný servis a prevádzkovanie energetických celkov | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Slovenský | English

Kompletný servis a prevádzkovanie energetických celkov

Servisné činnosti, pozáručný servis a prevádzkovanie energetických celkov:

Servisné činnosti
ČKD DUKLA, Montáže má vlastných servisných pracovníkov odborne školených a technicky vybavených.

Pozáručný servis
Pozáručný servis sa vykonáva na základe písomnej požiadavky zákazníka, resp. zmluvy na pozáručný servis, kde je presne dohodnutý interval, alebo termín kontroly, prípadne servisného zásahu.

Prevádzkovanie energetických celkov
V prípade potreby dočasného zdroja tepla ČKD DUKLA, Montáže zdroj vybuduje a prevádzkuje, poprípade vykonáva údržbu na dohodnutú dobu.