Kontaktné informácie | ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

Slovenský | English

Kontakt

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.
Štrková 984/10F
010 01 Žilina

IČO: 31591086
DIČ: 2020445779
IČ DPH: SK 2020445779

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. Žilina 3021840432/0200

oddelenie / pracovník telefón mobil e-mail
Vedenie spoločnosti/konateľ
Roman Belánik 041/5411 811 0908 906 122 belanik@ckddukla.sk
Obchodný úsek 041/7634 693 ckddukla@ckddukla.sk
Marián Dolinay 041/5411 824 0918 951 325 dolinay@ckddukla.sk
Ľubomír Mičech 041/7634 693 0940 399 912 micech@ckddukla.sk
Ekonomomický úsek 041/7631 517
Ján Belánik 041/7634 693 0918 627 425 jan.belanik@ckddukla.sk
Servis 041/7634 693 0907 940 009 servis@ckddukla.sk
English / français:
Ján Belánik  00421 918 627 425 jan.belanik@ckddukla.sk