Energetika, vykurovacie systémy, spaľovacie kotle - ČKD DUKLA Montáže, s.r.o.

Slovenský | English

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Žilina

ČKD DUKLA montáže - komplexné služby v oblasti vykurovacej a spaľovacej techniky Aktuálna ponuka skladových zásob Aktuálna ponuka skladových zásob Current stock items Current stock items

REKONŠTRUKCIE A OPRAVY

rekonštrukcie kotlov a opravy tlakových systémov spaľovacích zariadení vrátane:

 • konvenčného zväzku
 • rúr spaľovacej komory
 • stien, komôr a prepojovacích rúr
 • výmurovky a izolácie
 • bubnov
 • hrubej a jemnej výzbroje
 • zákonitej armatúry kotla
 • vonkajšieho oplechovania
 • alkalickej vyvárky kotlov
 • bezpečnostných zariadení

NÁVRH A REALIZÁCIA

kompletná realizácia (návrh, dodávka, montáž a servis) energetických zariadení:

 • teplovodné kotolne
 • horúcovodné kotolne
 • parné kotolne
 • odovzdávacie stanice tepla
 • potrubné rozvody

Výber zdroja tepla podľa dostupnosti paliva, technických parametrov, konštrukcie, požiadaviek na obsluhu, meranie, reguláciu, komfort ovládania, efektívnosť, návratnosť, životnosť a produkciu emisií.

VÝROBA ČASTÍ KOTLOV

výroba a úprava jednotlivých častí kotlov a ostatných vykurovacích zariadení:

 • membránové steny
 • konvekčné prehrievače pary
 • šotové prehrievače pary
 • kotlové zväzky
 • trubkovnice
 • obratové komory
 • zavodňovacie trubky
 • výbušné klapky
 • ofukovacie rúry, trysky
 • povrchové úpravy trubiek